Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus ning esmaabiandja koolitus ja täienduskoolitus

Kursuste lühitutvustus

Esmaabi eesmärgiks on tagada vajalik abi inimesele kiirabi saabumiseni, et seeläbi päästa inimelu ja/või vähendada õnnetusest tingitud kahju ulatust. Eluohtlike olukordi on igasuguseid ja seega on ka esmaabikoolitusi mitmeid. Ühed mis on suunatud tulevastele mootorsõidukijuhtidele ja teised, mis on konkreetselt seotud töötamisega. Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus on reguleeritud määrusega, mille kohta leiad täiendavat infot siit. Esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse õppekava sisu reguleerib määrus, mille kohta leiad täiendavat infot siit.

ESMAABIANDJA KOOLITUS JA TÄIENDUSKOOLITUS

Käsitletavad teemad

Esmaabiandja koolituse kestus on 16 akadeemilist tundi ja selle õppekava peab eelkõige hõlmama järgmisi teemasid:

 • õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
 • eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);
 • esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine);
 • esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;
 • esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;
 • meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
 • esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;
 • esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

Esmaabiandja täienduskoolituse kestus on kuus akadeemilist tundi.

Õpiväljundid ja kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Kursuse järgselt hinnatakse õpiväljundite saavutatust ning lävendi täitmise korral väljastatakse tunnistus.

MOOTORSÕIDUKIJUHI ESMAABIKOOLITUS

Käsitletavad teemad

 • õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
 • esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine;
 • esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, sideme ja kolmnurkrätiku kasutamine, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad, erinevate kehaosade põrutused ja muljumised;
 • esmaabi külmakahjustuse ja põletuse korral sõltuvalt põhjustest (termilised, keemilised);
 • meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
 • mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamine.

Õpiväljundid ja kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Kursusel hinnatakse õpiväljundite saavutatust ning lävendi täitmise korral väljastatakse osalejale tunnistus.


Soovid tellida esmaabikoolitust ettevõttesse kohapeale?

Vajuta siia ja anna enda soovist teada. Me tagame esmaabikoolituse kõrge kvaliteedi, sest neid kursuseid viivad läbi väga pikaldase kiirabistaažiga töötajad. Esmaabikoolitust ei tohi kindlasti anda teoreetik, vaid ainult selline koolitaja, kes on ise olnud sündmuste keskpunktis.

Koolitaja

Esmaabi koolitusi korraldab koolitaja Karin Herman.