Puhkus

puhkus

Töötajal on töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 55 kohaselt peab puhkuse pikkus olema vähemalt 28 kalendripäeva. Alati võib kokku leppida pikemas puhkuses, kuid vähemas ei saa. Sellise kokkuleppe välistaks TLS § 2, mille kohaselt töötaja kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe peab töölepingu seaduses kirjas olemas. Töölepingu seadus ei luba anda puhkust alla 28 kalendripäeva aastas.

Kui pikk on alaealise töötaja põhipuhkus?

Alaealise töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva (alaealise põhipuhkus), kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti (TLS § 56).

Kui pikk on osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkus?

Osalise või puuduva töövõimega töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva, kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti (TLS § 57).

Kui pikk on osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkus?

Haridus- ja teadustöötaja iga-aastane puhkus on kuni 56 kalendripäeva (haridustöötaja põhipuhkus), kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti (TLS § 58).

Kui pikk on rasedus- ja sünnituspuhkus?

Naisel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust 140 kalendripäeva (TLS § 59 lg 1).

Kui pikk on isapuhkus?

Isal on õigus saada kokku kümme tööpäeva isapuhkust kahe kuu jooksul enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. (TLS § 60 ls 1).

Kui pikk on lapsendaja puhkus?

Alla 10-aastase lapse lapsendajal on õigus saada lapsendaja puhkust 70 kalendripäeva lapsendamise kohtuotsuse jõustumise päevast arvates. (TLS § 61 ls 1).

Kui pikk on lapsehoolduspuhkus?

Emal või isal on õigus saada lapsehoolduspuhkust kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Lapsehoolduspuhkust on õigus korraga kasutada ühel isikul (TLS § 62 lg 1).

Kui pikk on lapsepuhkus?

Emal või isal on õigus igal kalendriaastal saada lapsepuhkust kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last, kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla kolmeaastane laps (TLS § 63 lg 1 p-d 1 ja 2).

Kui pikk on tasustamata lapsepuhkus?

Emal ja isal, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last, on õigus saada igal kalendriaastal kuni kümme tööpäeva tasustamata lapsepuhkust (TLS § 64 lg 1). Seda puhkust saavad võtta mõlemad. Nt ema võtab 10 tööpäeva puhkust veebruaris ja isa 10 tööpäeva augustis.