Tähtajaline tööleping

tööõigus, tähtajaline

Tähtajalise töölepingu põhimõtteid reguleerib töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 9. Selle kohaselt võib tähtajalise töölepingu sõlmida kuni viieks aastaks, kui seda õigustavad mõjuvad põhjused (nt töömahu ajutine suurenemine või hooajatööd). Samuti võib tähtajalise töölepingu sõlmida ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks (nt kui naine kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust).

Mitu korda võib tähtajalist lepingut pikendada, enne kui see muutub tähtajatuks?

Põhimõtted on leitavad TLS §-st 10. Selle kohaselt muutub tööleping algusest peale tähtajatuks kui samalaadse töö tegemiseks on lepingut viie aasta jooksul pikendatud 2 korda või sõlmitud järjestikku 3 korda. Järjestikku tähendab seda, et ühe töölepingu lõppemise ja järgmise töölepingu sõlmimise vaheline aeg ei ületa kahte kuud.