Ületunnitöö

ületunnitöö

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 44 lg 6 kohaselt hüvitatakse ületunnitöö vaba ajaga võrdses ulatuses või kokku leppel rahas. Esimene variant tähendab seda, et nt kui töötaja tööpäev pidi neljapäeval lõppema kell 17, kuid ta töötas 19-ni, siis tegi ta 2 tundi ületunnitööd. Järgmisel tööpäeval või mõnel muul päeval see hüvitatakse ja ta töötab siis tavapärase kella 17 asemel kella 15-ni. See olukord tasustatakse tavalise töötasuna ehk ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga võrdses ulatuses. Samas kui töötaja ja tööandja lepivad kokku, et vaba aega ei anta ja ületunnitöö tasustatakse rahas, siis TLS § 44 lg 7 kohaselt maksab tööandja töötajale 1,5-kordset töötasu. Nt kui töötaja tunnitasu on 10 eurot, siis ületunnitöö korral tuleb maksta 15 eurot tunnis. Kahe ületunni korral siis 30 eurot jne.

Kas töötaja ja tööandja saavad kokku leppida, et ületunnitöö hüvitatakse tavalise töötasuna (1,0-kordselt) või nt 1,25-kordselt?

Sellist kokkulepet ei saa tööandja ja töötaja sõlmida, sest TLS § 2 ei luba töötaja kahjuks kõrvalekalduvaid kokkuleppeid, mis ei ole töölepingu seadusesse kirja pandud. Sellist põhimõtet töölepingu seadses kirjas ei ole ja töötajale tuleb TLS § 44 lg 7 kohaselt tasuda vähemalt 1,5-kordne töötasu. Rohkem võib alati maksta, kuid vähem ei tohi.