Tööaeg

tööaeg

Kasutatud lühendid: töölepingu seadus (TLS)


Tööaeg on aeg, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid.

Mis on täistööaeg?

Töötaja töötab seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 40 tundi. Nt töötab viiel päeval nädalas ja teeb 8 tunniseid tööpäevi.

Mis on osaline tööaeg?

Tööandja ja töötaja on kokku leppinud lühemas tööajas kui on täistööaeg. Nt töötaja teeb nädalas tööd 40 tunni asemel 20 tundi.

Mis on summeeritud tööaeg?

Tööaeg jaguneb arvestusperioodi jooksul ebavõrdselt.

Näide: oletame, et kahel kuul on tööpäevade arv sama. Ühel kuul teeb töötaja tööd nõutud 168 tunni asemel 172 h (4 tundi rohkem), samas teisel kuul jällegi 4 tundi vähem ehk 164 tundi. Sellisel juhul jaguneb tööaeg ebavõrdselt, samas keskmine tundide arv tuleb 168 tundi. Ühesõnaga täpsete tundide arv, kui palju töötaja on tööd teinud, kas on ületunde tehtud jne, selgub arvestusperioodi lõpus (nt arvestusperiood on 4 kuud). Kui tunde on keskmisest rohkem, siis tegemist on ületundidega. See tuleb hüvitada järgmisel arvestusperioodil kas siis vaba aja andmisega või töötaja ja tööandja vastavasisulise kokkuleppega rahas. TLS § 44 lg 7 kohaselt peab tööandja maksma töötajale sellisel juhul 1,5-kordset töötasu.

Mis on lühendatud täistööaeg?

Nt lastel on lühemad tööpäevad. Täpsemalt on kirjas TLS § 43 lg-s 4.