Koolituskulude hüvitamine

koolituskulu

Lühendid: töölepingu seadus (TLS)

Koolituskulude hüvitamisel tuleb silmas pidada kahte asja: kas töötaja osaleb koolitusel ettevõtte huvidest lähtuvalt, mis tuleb tööandja poolt TLS § 28 lg 2 p 5 kohaselt igatepidi hüvitada või tööandja teeb lisakulutusi töötaja koolitamiseks. Viimasel juhul saavad tööandja ja töötaja TLS § 34 mõttes sõlmida eraldi kokkuleppe, et töötaja töötab tehtud kulude hüvitamiseks tööandja juures teatud aja (siduvusaeg).  

Kas koolituskulude hüvitamise kokkuleppe võib sõlmida ainult tähtajatu töölepingu korral?

Koolituskulude hüvitamise kokkuleppe võib sõlmida nii tähtajalise kui ka tähtajatu töölepingu korral.

Kas töötaja ja tööandja vahel saab suuliselt sõlmida koolituskulude hüvitamise kokkuleppe?

Ei saa, sest töötaja ja tööandja vahel sõlmitud koolituskulude kokkulepe kehtib juhul, kui kokkulepe on sõlmitud kirjalikult, kokkuleppes on näidatud koolituse sisu ja kulud, siduvusaeg ei ületa kolme aastat ja siduvusaeg ei ole koolituskulusid arvestades ebamõistlikult pikk.

Kui töötaja ütleb 2 kuud enne siduvusaja lõppu töölepingu omal soovil ülesse, siis kas tuleb kulutused tervikuna hüvitada?

Kulutusi ei tule tervikuna hüvitada. Oletame, et tööandja on teinud lisakulutusi 1000 euro eest ja siduvusaeg on 10 kuud. Töötaja ütleb töölepingu omal soovil ülesse kaheksa kuu möödudes. Siduvusaega jääks veel 2 kuud. Töötaja ei pea hüvitama kogu summat, vaid 200 eurot (1000 eurot 10 kuud ehk 100 eurot/kuu, 2 kuud/200 eurot).

Millist koolituskulude hüvitamist võiks pidada õigustatuks?

Nt kui tööandja hüvitab töötaja ülikooliõpingud (TLS kommentaarid).