Töötasu

töötasu

Töötasu on töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud.

Kas töötajatel on õigus nõuda töötasu, kui tööandja ei ole neid varustanud tööga?

Tööandja peab alati töövõimelisele ja töö tegemiseks valmis olevale töötajale maksma keskmist tasu, kui töötamine on takistatud tööandjast tuleneval põhjusel (TLS § 35).