Katseaeg

katseaeg

Lühendid: töölepingu seadus (TLS)


Katseaja eesmärgiks on hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. 

TLS kohaselt on katseaja pikkus 4 kuud ja selles ei pea pooled eraldi kokku leppima (rakendub automaatselt). Samas võib jätta katseaja kohaldamata või seda lühendada (nt 4 kuu asemel 2 kuud).

Kui katseaja lühendamist ei ole töölepingusse kirja pandud, siis kas see kehtib?

TLS § 6 lg 9 kohaselt eeldatakse, et kui katseaja lühendamist ei ole kirjalikult fikseeritud, siis sellist kokkulepet ei ole sõlmitud. Seega tuleks katseaja lühendamine panna töölepingusse kirja, et hiljem ei tekiks asjatuid vaidlusi. Sama põhimõte kehtib ka katseaja kohaldamata jätmise osas.

Kas katseajal võib töölepingu üles öelda ja kui pikk peab olema ülesütlemise etteateamise tähtaeg?

TLS § 86 kohaselt võib katseajal töölepingu üles öelda ja TLS § 96 kohaselt tuleb sellest ette teatada vähemalt 15-kalendripäeva. Tööandja peab ülesütlemist põhjendama, töötaja ei pea.